Klinik Metod Nedir?

Klinik Metod özellikleri, Klinik Metod hakkında bilgi.

Tıpta olduğu gibi psikolojide de bu metot uygulanılır. Psikolojik hastalar klinikler­de görüşme ve test metotlarıyla incelenir, hastalıklarının nedenleri ortaya çıkarılır. Kliniklerde biyografi metodundan da ya­rarlanılır.

Bazı hastalıkların nedenlerinin ortaya çıkması uzun zaman alabilir. Yıllarca sü­rebilir. Klinik metotta hastalığın iyileştiril­mesi telkin yoluyla yapılır. Gerekirse tıb­bın getirdiği bilgilerden ve ilaçlardan ya­rarlanılır.

Klinik metotla tedavi, psikolojinin uygu­lama alanına girer.