Kızılırmak Nehri Hakkında Bilgi

Kızılırmak nereden doğar ve nereye dökülür, Kızılırmak nehri üzerindeki barajlar, Kızılırmak hakkında bilgi.

Türkiye’nin en uzun akarsuyudur. Kaynak noktasından Karadeniz’e döküldüğü Batra Burnu’na kadar olan uzunluğu 1102 km.’dir. Akarsuyun beslendiği yağış alanının yüzölçümü 75.000 km2.’dir.

Zara ilçesinin doğusundaki Kızıldağ’dan doğar, iç Anadolu’da büyük bir yay çizer. Sivas, Kayseri ve Ankara yakınlarından geçer, bu bölümdeki başlıca kolu olan Delice Irmağı1 nı alır, Kuzey Anadolu Dağlarındaki boğazlara girer, burada Devrez Çayını ve Gökırmak’ı alır, kendi deltası olan Bafra Ova-sı’nı geçerek Karadeniz’e dökülür. Delice Irmağını aldığı yukarı kesimde (iç bölgelerde) yağış az, yaz kuraklığı uzun, buharlaşma şiddetli olduğundan büyük ölçüde su kaybeder.

Çok çekilir ve hatta kuruyacak duruma gelir. Devrez Çayı ile Gökırmak’ı aldığı aşağı kesiminde yağışlar bol olduğundan kabarma zamanları dışında çok yerde orta derecede bir ırmak görünümündedir. Kızılırmak birçok yerlerde derinde akar, yer yer dar ve derin boğazlardan geçer. Bu bakımdan üzerinde barajlar yapımı için müsait bir akarsudur. Gerçekte Kızılırmak üzerinde gerek sulama ve gerekse de hidroelektrik elde’etmek için birçok barajlar kurulmuştur. (Hirfanlı, Kesikköprü, Sarımsaklı, Bünyan gibi.)