Kızılhaç Nedir, Hakkında Bilgi

- in Genel
0

Kızılhaç tarihi nedir, Kızılhaç ne amaçla kim tarafından kuruldu hakkında bilgi.

Savaşta, barışta yoksul kimselere yardım için kurulmuş, milletlerarası bir teşekküldür. Dünyanın hemen bütün memleketlerinde ya Kızılhaç, ya da daha başka adlar altında çalışıp aynı gayeleri güden kurumlar vardır. Bütün bu kurumlar merkezi Cenevrede olan uluslararası bir teşkilata bağlıdır.

Savaş zamanlarında, acil vakalarda Cenevre’deki merkez, milletlerarası yardımlaşmayı sağlar. Kızılhaç Birliği’ne bağlı memleketler Kızılhaç kurumlarının tarafsız çalışması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

Kızılhaç’ın, beyaz üzerine kırmızı bir haçtan ibaret olan bayrağı İsviçre bayrağından ilham alınarak hazırlanmıştır. İsviçre bayrağı kırmızı üzerine beyaz bir haçtır. Kızılhaç bayrağının İsviçre bayrağından ilham alınarak hazırlanması ise Kızılhaç’ın kurucusu Jean Henry Dunant’ın İsviçreli olmasıyla ilgilidir.

Kızılhaçın Tarihi:

1859’da İtalya’da bir geziye çıkmış olan İsviçreli Jean Henri Dunant, o sırada Fransızlarla Avusturyalıların Solferino’da yaptıkları kanlı savaşta, binlerce yaralının bakımsız bir halde savaş alanında yüzüstü bırakıldığını görmüştü. Napoleon’a gidip, yaralıların tedavisi için Avusturyalı esir doktorların serbest bırakılmasını rica etti. Ayrıca, sağdan soldan yardım toplayarak yaralıların ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı.

Dunant memleketine döndükten sonra Solferino’da gördüğü feci manzaraları anlattı. 1862’de Solferino Hatıralarım adında kitap yayınladı, insanlara felâket anlarında yardım elini uzatacak bir teşekkülün kurulması teklifini ileri sürdü. Dunant’ın bu teklifi dünyanın her yanında ilgiyle karşılanmıştı. 1863’te 16 memleket Cenevre’ye temsilci göndererek bu konuda bir anlaşmaya varılması için bir konferans hazırlanmasını sağladı.
Bugün Kızılhaç teşkilâtı o kadar gelişmiştir ki, her türlü felaket karşısında yardım istemek için akla gelen yer daima Kızılhaç yahut benzeri teşkilatlar olmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir