Kızıldeniz Nerededir, Hakkında Bilgi

Kızıldeniz hangi kıtadadır, Kızıldenizi ikiye bölen kimdir, Kızıldeniz hakkında bilgi.

Akdeniz’le Hint Okyanusu arasında bir denizdir. Arabistan Yarımadasını Afrika’dan ayırır. Kıyıları pek işe yaramayan dar, tehlikeli bir iç denizdir. Üçüncü jeolojik devirde büyük kayaların oyulmasıyla meydana geldiği sanılıyor. Kızıldeniz, denizler arasında tuzu en çok olanıdır. Suyunun tuzluluk derecesi binde 41 ‘dir.

Kızıldeniz’de suların gelgit hareketi hissedilmeyecek kadar azdır. Deniz yüzeyi iklimin kuraklığı yüzünden dayanılamıyacak derecede boğucu sıcak olur.
Kızıldeniz’e bu adın niçin verildiğiyle ilgili pek çok efsane vardır. Bilginler, Kızıldeniz’de pek çok mercan bulunduğunu, bu yüzden de denizin zaman zaman kırmızı bir renk aldığını ileri sürüyorlar. Öte yandan, sık sık esen sıcak çöl rüzgarları, denizin üzerine kırmızı renkte kum dalgası getirir; denizin üstüne kırmızımtırak bir rengin yayılmasına yol açar.

Din adamları ise, dini efsanelere dayanarak, Mısırlılar’dan kaçan Musevilerin kanıyla denizin kırmızı renk aldığını anlatırlar.

İlk çağda, Kızıldeniz önemli bir ticaret yoluydu. Daha sonraları, coğrafi keşifler başlayınca, gemiciler de bu tehlikelerle dolu denizi bırakıp Afrika kıyıları boyunca, Ümit Burnunu geçerek yolculuk etmeyi uygun buldular. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Kızıldeniz yeniden işlek bir deniz yolu oldu.

Kızıldeniz 2.345 km. uzunluğundadır. En derin yeri 2.360 m. dir. En geniş yeri ancak 320 km. kadardır. .

Leave a Reply