escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan bahis siteleri escort kayseri kayseri escort

Kızılay Nedir, Tarihi Hakkında Bilgi

In Genel 14 views

Kızılay ne zaman ve ne amaçla kuruldu, Kızılayın görevleri nelerdir, Kızılay hakkında bilgi.

Kızılay, savaş, deprem, yangın, hastalık salgını, su baskını gibi felaket sıralarında zarar görenlere yardım eden bir hayır kurumudur. Felaket anları dışında da yoksullara daima yardım eder. Kızılay bugün çeşitli sağlık ve yardım tesisleriyle yurttaşa büyük çapta hizmet etmektedir.

1861’de Cenevrede milletlerarası bir kongrede bütün dünyada, savaşta, barışta, halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış, ayrıca bu konuda bir anlaşma imzalanmıştı. Cenevre konferansında Osmanlı hükumetini temsil eden bir kimse bulunmamış, devrin ihmalci idarecileri bu işle hiç ilgilenmemişlerdi. Sonradan Cenevre anlaşmasını Osmanlı hükümeti de imzaladı. 1869’da toplanan ikinci konferansta Türkiye’yi devrin Berlin büyükelçisi temsil etti.

O zamanki adiyle Hilaliahmer Cemiyetinin temelini Macar Abdullah Bey diye anılan Tıbbiye Mektebi jeoloji öğretmeni Miralay Abdullah Bey atmıştır. Ayrıca Serdar Ömer Paşa, Tıbbiye Nazırı Marko Paşa, Tıbbiye öğretmenlerinden Kırımlı Aziz Bey’in de çok büyük yardımları olmuştur. 1868’de kurulan ilk yardım derneği Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı Askerlerine Yardım Derneği) adını taşıyordu. Rusya ile yapılan savaş sırasında Hilaliahmer resmen kurulmuş sayılmadığı için öteki müttefik devletlerin Kızılhaç derneklerinden bir yardım sağlamak mümkün olamamış, bu yüzden savaşta yaralıların bakılması çok güç olmuştu. 1877 yılı ağustos ayında Sadrazam Hüsnü Paşa’nın yardımıyla ilk Hilaliahmer Cemiyeti resmen kuruldu, başkanlığa Dr. Hacı Arif Bey getirildi.

1877’de savaş devam ederken Hilaliahmer’in yaralılara, yardıma muhtaç kimselere harcadığı paranın tutarı 61.087 altındır.
Savaştan sonra Hilaliahmer’le kimse ilgilenmedi, derneğin yardım faaliyeti günden güne azaldı. Hilâliahmer’in veznedarı olan Della-suda Faik Paşa, elindeki Hilaliahmer’e ait parayı harcıyacak yer bulamayınca bankaya yatırmak zorunda kalmıştı.

1809’da, 1. Meşrutiyetin ilanından sonra, Hilaliahmer’in de yeniden düzene sokulması düşünüldü, Hariciye Nazırı Rifat Bey, Dr. Besim Ömer, Dr. Esat Beyler’in de gayretleriyle bu teşebbüs gerçekleştirildi. Daha sonra Dr. Mehmet Ali, Ali Galip, Kâzım İzzettin Beyler’in de yardımıyla Hilaliahmer’in tüzüğü hazırlandı. Dernek resmen kurulduktan sonra ilk kongresi 7 nisan 1911’de İstanbul’da yapıldı. Hilaliahmer 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekten faydalı bir dernek olduğunu ispat etmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Hilaliahmer Cemiyeti daha da geliştirildi, Ankara’da büyük bir merkez binası yaptırıldı. Atatürk, 28 nisan 1935 tarihinde Hilaliahmer adını Kızılay olarak değiştirdi. Aynı yılın mayıs ayında da Kızılay’a bağlı olarak bir Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu» kuruldu. Ayrıca 1925’te İstanbul’da Haseki Hastanesi’ne bağlı olarak Kızılay Hemşire Okulu açıldı.

Kızılay’ın çeşitli sağlık kurumlarından başka bir de kan programı vardır. Bu arada kurulan kan bankaları son yıllarda mükemmel işler bir hale gelmiştir. Her yıl düzenlenen Kızılay Haftasında Kızılay’ın önemi, faydaları belirtilir, bu arada şimdiye kadar yapılan işler anlatılır.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Kızılay Nedir, Tarihi Hakkında Bilgi"


Top