Kıyı Tipleri Nelerdir?

Kıyı Tipleri ve oluşum süreçleri, Kıyı Tipleri kaça ayrılır, Türkiyede görülen Kıyı Tipleri nelerdir.

Deniz ve karanın birleştiği yere kıyı de­nir. Gerçekte kıyı, bir çizgi değil, fakat ge­nişliği yer yer değişen bir şerittir.

Geniş an­lamda kıyı; kara, deniz ve havanın birbi­rine bir yerde değdiği yerdir. Kıyının genişliği bir kaç metre ile 15 km. arasında değişir. Birçok yerde dar bir şerit şeklin­de uzanan kıyının 10-15 km. kadar geniş­lediği yerler, gelgit olaylarının denizde önemli seviye değişmeleri yaptığı bölge­lerdir.

Batı Avrupa’da Fransa ve İngiltere kıyılarında, Kanada’nın bir kısım doğu ve batı kıyıları ile, Güney Amerika’nın Arjan­tin kıyılarında 4 metreyi geçen seviye de­ğişmeleri sonucunda kıyı bölgesi periyo­dik olarak deniz altında kalmakta ve tek­rar kara haline geçmektedir. Bu nedenle, karanın önünde bulunan geniş bir alan gerçekte kıyı bölgesi sayılır. Kıyı, sürekli olarak değişikliğe uğrayan bir yerdir.

Dal­gaların aşındırmasıyla dik kıyılar geriler, akıntılarla birikme aşınma yerleri belirir, akarsuların taşıdığı parçacıklarla deltalar büyür, yer kabuğunun yaylanmasıyla kıyı bölgesinde eğilmeler olur ve bu yüzden deniz ya çekilir ya da ilerler.

Kıyılar genel olarak alçak kıyılar ve yüksek kıyılar olmak üzere iki bölüme ayrılır. Alçak kıyılar sahil ovalarının kenar kısımlarıdır. Yüksek kıyılar ise dağlık ve­ya tepelik bölgelerin kenarlarıdır. Alçak ve yüksek kıyılar da yapılarına, şekillerine gö­re 11 bölüme ayrılır.

  • Haliçli veümanlı kıyılar
  • Glayse (Buzut) Ovaları kıyıları
  • Fjord’lu kıyılar
  • Ria’li kıyılar
  • Boyuna yapılı kıyılar
  • Enine yapılı kıyılar
  • Diskordant yapılı kıyılar
  • Volkan kıyıları
  • Eski kıyı şekilleri
  • Mercan kıyıları