Kıyamet Nedir, Alametleri Nelerdir?

Kıyamet alametleri nelerdir, Kıyamet sözlük anlamı nedir, Kıyamet hakkında bilgi.

Arapça’da ayağa kalkma anlamına gelen bu kelime, dünyanın sonu geldiği zaman vuku bulacağına, inanılan olayları ifade için kullanılır.

Başka dinlerde olduğu gibi Müslümanlık inançlarına göre de, dünyanın sonu gelince, dirilme (ba’su ba’de’l-mevt) olacak, bütün insanlar dirilip Tanrı nezdinde hesap verecekler, mükafatlarını, cezalarını göreceklerdir.

O güne Yevmu’l-Kıyame (Kıyamet Günü) denir. Kıyametin yaklaştığını gösterecek bazı olaylar Kuran’da, Hadis’te (Peygamber’in sözlerinde), ayrıca İslam geleneklerinde işaret edilmiştir. Kıyamet günü dirilmenin bedeni mi, yoksa ruhi mi olduğu Kelam’da (İslam felsefesinde) tartışılmıştır.