Kirpi Nedir, Sözlük Anlamı

Kirpi nasıl beslenir, Kirpi nedir, nasıl yaşar, ne ile beslenir, Nerelerde yaşar, kısa bilgi.

Vücut tıknaz yapılı, ağız ve burun sivricedir.

Hayvanın sırtı ve yanları 2-3 cm. boyunda diken gibi sert kıllarla örtülüdür. Bunlar diplerine doğru gri, uçlara doğru beyazımsı renktedir.

Kirpinin kuyruğu çok kısadır, uzunca kıllar arasında hemen hemen görünmez.

Kirpinin ayakları da kısadır. Her birinde beş parmak bulunur. Parmaklarında sert tırnaklar vardır.

Vücudun alt tarafı, baş ve ayaklar kısa ve sık tüylerle kaplıdır. Bunların rengi gri ile açık kahverengi arasında değişir.

Kirpinin böceklerden başka et de yiyebileceğini anlamak için hayvanın ağız yapısını incelemek yeterlidir Kedi ve köpekleri etçil hayvanların tipik örnekleri olarak tanırız. Halbuki kirpinin diş yapısı etleri bu tip hayvanlarınkinden çok daha kolaylıkla parçalamaya elverişlidir.

kirpiEvet, kirpinin ağzında 36 diş vardır. Bunlardan 10’u kesici, 4’ü köpek dişi, 10’u küçük azı dişi ve 12 tanesi de büyükçe azı dişidir. Bu iri azı dişlerinin bile üst yüzleri sivri ve keskin çıkıntılıdır. Tıpkı bir testerenin kenarına benzerler. Görülüyor ki bu dişler etli yapıdaki düşmanın etlerini lime lime etmeye, birçok böceğin sırtını örten sert kabuğu delip çökertmeye çok elverişlidir.

Kirpi, bütün böcekçil hayvanlarda olduğu gibi avını çiğnemez ve öğüterek sindirmez, sadece vücudunu keser ve parçalar, öylece parçalanmış olarak yutar

Kirpi Nerede Yaşar

Tan ağarırken kirpi besin aramak için yuvasından çıkıp dolaşmaya başlar. Yürüyüşü ne çok yavaş, ne de çok hızlıdır. Burnunu havaya kaldırır, kulaklarını diker ve çalılar, otlar arasında dolanır durur. Gözleri pek kuvvetli değildir Avını yakalamak için işitme ve koku alma duyularından yararlanır.

Kirpinin avlamak için gözüne kestirdiği belirli bir hayvan yoktur. Şansına ne çıkarsa saldırır. Böcekler, yumuşakçalar, kertenkeleler, küçük yılanlar, tarla fareleri, kurbağalar, ufak boyda kuşlar.

Kirpiler genellikle Ağustos ayının sonuna doğru doğururlar. Bunlar, doğurarak üreyen yani memeli hayvanlardır. Dişi kirpi bir batında iki ile altı kadar yavru doğurur.

Doğan yavruların boyu birkaç santimetre kadardır. Vücutları beyazımsı ve yumuşak kıllarla örtülüdür.

Ana kirpi yavrularını emzirir, onlara karşı büyük bir şefkat gösterir, her türlü tehlikeden korumaya çalışır.