Kırkdilim Savaşı Tarihi

Kırkdilim Savaşı sebep ve sonuçları, Kırkdilim muharebesi ne zaman ve nerede olmuştur, Kırkdilim Savaşı hakkında bilgi.

Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin ile Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezidin şehza­desi Ertuğrul Bey arasında yapılan savaş.

Osmanlı Devletinin Orta Anadolu’daki gelişmesi, Sivas hükümdarı Kadı Burha-neddin’i tedirgin etmekteydi. Amasya, Os­mancık ve Maden beylerinin Osmanlı hi­mayesini kabul etmeleri, Kadı Burhaneddin’in hakimiyetini sarstı.

Kırkdilim Kalesi önündeki Kırkdilim denilen yede, Kadı Bur­haneddin kuvvetleriyle karşılaşan Osmanlı kuvvetleri, başlarında Aydın ili sancakbe­yi Ertuğrul Bey olduğu halde, savaşa tu­tuştular. Üç gün süren savaş sonunda Os­manlı kuvvetleri yenildi (Temmuz 1392).