Kırkağaç İlçesi Hakkında Bilgi

Kırkağaç İlçesi nerededir, nasıl gidilir, Kırkağaç İlçesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Ege Bölgesinin Ege bölümünde Manisa iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Balıkesir’in Sındırgı, güneyde Manisa’nın Akhisar, batıda aynı ilin Soma, kuzeyde ise Savaştepe ilçeleri çevirir. Merkez bucağından başka Gelembe adlı bir bucağı, 33 köyü vardır.
Yüzölçümü : 503 km.2
Nüfusu: 28.433 (1960 sayımı)

İlçenin büyük bir kısmım Bakırçay etrafında gelişen Kırkağaç Ovası kaplar. Bu ovaya doğudaki Karakurt Boğazı ile Gelembe Ovası eklenir. İlçede Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak, kışlar ılık geçer ve yağışlı olur. İlçenin en önemli akarsuyu Bakırçıy’dır, ilçe sınırları içinde Gelembenin kuzeydoğusundan doğar.

Kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda akarak Kırcağaç Ovasını keser ve Soma ilçesi topraklarına girer. Doğal bitki örtüsü de Akdeniz iklminin tesiri altındadır. Maki toplulukları yaygındır. Ayrıca zeytin ağaçları belli yükseklikere kadar yamaçlara tırmanır.

Başlıca ekonomik zenginlikler arasında pamuk tarımı sayılabilir. Kırkağaç Ovasında geniş alanları kaplayan pamuk tarlaları arasına aynı zamanda kavun da ekilir ve ünlü Kırkağaç kavunları elde edilir. Pamuktan başka tahıl ve tütün ekimlerine de önem verilir.

İlçe merkezi Kırkağaç, Çamlıca Dağının doğuya bakan eteklerinde kurulmuştur. Kara yoluyla Akhisar üzerinden Manisa’ya bağlı olduğu gibi, Bandırma – İzmir demiryolu üzerinde de istasyonu vardır.

Kasaba düzgün bir görünüştedir. Ortadaki meydandan kuzey, güney ve batı doğrultularına önemli caddeler ayrılır. En yeni binalar bu meydanı istasyona bağlayan cadde üzerinde sıralanmıştır.

Denizden yüksekliği 172 m. olan Kırkağaç kasabası 13 mahalleden meydana gelmiştir ve nüfusu 1960 sayımına göre 11.337’dir. Kasabada endüstri faaliyeti olarak birkaç çırçır fabrikası ve yağhaneler vardır. Başlıca tarihi eserler Sarıhoca Camisi ile Karaosmanoğlu Cemisidir.