Kırım Nerededir, Kırım Tarihi

Kırım Özerk Cumhuriyeti nerededir, Kırım yönetiminin özellikleri, tarihçesi, Ukrayna Kırım hakkında bilgi.

Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan ve 1783’te Ruslar tarafından İşgal edilen Kırım, özbeöz bir Türk-İslam ülkesiydi. Bir baştan bir başa Müslüman Türk’ün göz nuru, el emeği olan eserlerle donatılmıştı. Camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, çeşmeler ve saraylar… Kırım hanları, başkent Bahçesaray’daki bu sarayda, Han Sarayı’nda otururlardı.

kirim1941’den 1944’e kadar süren zaman içinde, Kırım, az da olsa hürriyeti tatma imkanına kavuştu. Fakat Almanlar savaşı kaybedip geri çekilince Kırım, Ruslar tarafından tekrar işgal edildi ve Kırım Türklerinin hemen tamamı, Almanlarla işbirliği yaptıkları İddiasıyla Stalin terörüne kurban gitti. Büyük bir kısmı da hayvan vagonlarına doldurularak Orta Asya’nın ve Sibirya’nın uçsuz bucaksız steplerine sürgün edildiler. Tarihin kaydettiği en büyük katliamlardan biri olarak bilinen sürgün sırasında ve sonrasında Kırım nüfusunun yüzde 46’sı telef oldu.

Çarlık Rusya’sının uyguladığı baskı, sürgün ve katliamlar sonucu, Kırım Türklerinin bir kısmı vatanlarını daha o yıllarda terk etmeye başladılar. 1917 ihtilâlini müteakip Bolşevikler’in “Rusya’da yaşayan bütün halklar eşit olarak mukadderatlarına hâkimdirler” prensibine güvenerek bağımsız bir devlet kurdularsa da, pek uzun ömürlü olmadı. Bolşevikler, ihtilâlden hemen sonra Kırım’ı işgal ederek bağımsızlığına son verip, “Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurdular. Artık bütün camilerinde olduğu gibi, Han Sarayı Camii’nde de ezan sesleri susmuştu.

Sovyetler Birliği hükümetinin 5 Eylül 1967’de yayınladığı bir kararname ile savaş sırasında ve sonrasında sürgün edilen diğer gruplar gibi (Kalmuklar, Çeçen, Inguş, Karaçaylar, Volga Almanları ve Misket Türkleri) Kırım Türkleri de aklandı ve yurtlarına dönme İzni verildi. Buna rağmen bu kararname hiç uygulanmamıştır. Fakat Ruslar bu aileyi evlerinden tekrar atıp kapısını mühürlemişler.

Kırım her şeyiyle Türk ve Müslümandı. Müslüman yaşama biçimi mimarisinden musikisine, oturuşundan kalkışına, döşeme tarzından yemek yeme biçimine kadar, her şeye aksetmişti.