Kırım Hanlığı Tarihi

Kırım Hanlığı ne zaman ve nerede kuruldu, Kırım Hanlığı yıkılışı hakkında bilgi.

Bugün Sovyet Rusya’ya ait olan Kırım, tarihi bir Türk ülkesidir. İlkçağ’da İskitlerden (Saka Türkleri) sonra Kırım, Türk ka­vimlerinin uğrak yeri olmuştur. Yüzyıllarca Hazar Türk İmparatorluğu Kırım’a hâkim olmuştur.

13. yüzyılda Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad, Kırım’a ünlü deniz seferini yaparak Kırım’ın birçok ye­rini Anadolu Selçuklularına bağlamıştı. Bu devir­de Kırım’da Ceneviz ticaret limanları var­dı. 13. yüzyılın ortalarında Moğollar, Kı­rım’ı aldılar. Hazar, Kıpçak, Oğuz gibi Türk kavimlerinin yaşadığı Kırım’da Moğollar, hızla Türkleştiler.

Altınordu İmparatorluğu parçalanınca, Cengiz’in prenslerinden biri Kırım ile Uk­rayna’yı içine alan büyük bir Kırım Hanlı­ğı kurdu. Bu hanedana Giraylar denir. Fa­tih Sultan Mehmed’in son yıllarında, Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı.

18. yüzyılın sonlarına doğru Kırım’a Ruslar hâkim oldular.Buradaki Türk nüfu­sun çoğu, Türkiye’ye göç etti. Bugün Kı­rım Ukrayna Cumhuriyeti’ne bağlıdır.