Kirene Okulu Tarihi

Kirene Okulu nerede kurulmuştur, Kirene Okulu hakkında bilgi.

Kirene okulunun kurucusu Kyreneli Aristippos’tur (435-355). Aristippos bir sü­re Sokrates’in çevresinde bulunmuş da­ha sonra da gezginci sofist olmuştur.

Aristippos Kyink Okulu’nun tersine ra­hat bir hayat, biçimini yeğlemiştir. Aristi-ppos’a göre İnsan yaşamının amacı hazdır. Sokrates’den yola çıkan Kirene Oku­lu erdeme hazza yönelerek ulaşılabili-neceğini savunurlar.

Kirenelller’e göre tüm isteklerden vaz­geçmek insanı mutlu kılmaz, mut­luluğa isteklere ulaşılarak varı­lır. Gerçek haz süreklidir. Sürekli hazza ise bilgelikle varılabilinlr. “Mutluluk, kendi kendinden hoşnut olmaktır. İnsan bilge-leşerek kendi kendinden hoşnut olabilir ki bu da Sokrates’in amaç edindiği töre-sel hoşnutluktan, erdemle elde edilen mutluluktan başka bir şey değildir.”

Aristlppos’a göre, haz veren şeyler iyi­dir. Acı veren şeyler ise acıdır. Bu görü­şüyle de “Hedonizm”in kurucusu olmuş­tur.