Kireç Taşı Nasıl Oluşur?

Kireç Taşı tuz ruhu deneyi, Kireç Taşı yapısal özellikleri, Kireç Taşı hakkında bilgi.

Kalsiyum karbonatın (CaC03) en çok bi­linen filizidir. Yapısı şekilsizdir. Ekseriya az miktarda kil, silis ve diğer yabancı mad­deler karışmış halde bulunur. Jeolojik de­virlerde bir takım deniz hayvancıklarına ait kabuk kısımlarının yığılmasından meyda­na geldiği kabul edilir. Tortul kütlelerde kat­manlar halinde bulunur.

Kireçtaşı endüstride geniş ölçüde kul­lanılır. Kil ve tebeşirle karıştırılarak en çok yüksek ısıda yakılarak çimento elde edi­lir. Cam, harç yapımında, demir ve çelik endüstrisinde ergitici madde olarak kulla­nılır. Karbon dioksit ve sönmemiş Kireç, ki­reç taşının ısıtılmasıyla elde edilir. Taş ola­rak bina, yol vb. gibi yerlerde de kullanılır.