Kirchhoff Yasası Nedir?

Kirchoff Yasası özellikleri, Kirchoff Yasası hakkında bilgi.

Alman fizikçisi Gustav Robert Kirchhoff (1924-1887)’un adı ile anılan kanunlar, herhangi bir devre­nin kollarından geçecek akımların de­ğerlerini hesaplamak ve devrenin her­hangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını bulmak için kullanılır. İki Kirchhoff kanunu vardır.

  1. Her düğümde akım şiddetlerinin ce­birsel toplamı sıfırdır.

E1=0

  1. Her ilmekte e.m.k.lerin cebirsel top­lamı ilmekteki iletkenlerden geçen akım şiddetleri ile dirençleri çarpımları topla­mına eşittir.

EE = Etr.

KirchhofKanunlarda geçen ilmek kelimesi, ağı oluşturan kapalı devrelerdert birine; dü­ğüm ise üç veya daha çok sayıda iletken ucunun biHeşme yerlerine denir.

  1. kanun formel bakımdan sadece şe­bekenin bir düğüm noktasında hiçbir şarj birikmediğini ifade eder. 2. kanunsa, bir devrenin iki noktası arasındaki potansi­yel farkına ait Vab3 + Br-EE’nin genelleş­tirilmiş bir ifadesi neticesidir. 1. kanun­da düğüme giren akımların şiddetleri po­zitif, çıkanlarınsa negatif akımdır. Çözüm sonucu akım şiddeti negatifse, akım yö­nünün seçilen yöne zıt olduğunu göste­rir. 2. kanunda saat göstergelerinin dön­me yönü pozitif yön olarak alınır. Seçilen yönde akan akım şiddetleri, bu yönde akım veren üreteçlerin e.m.k.’leri pozitif, zıt yönde olanlar negatif yazılır. Direnç­ler daima pozitif, zıt e.m.k.’i daima negatif olur. Ne kadar bilinmeyen varsa o kadar denklem yazılır. 1. kanunda pozitif olan bir akım şiddeti, 2. kanunda negatif ola­bilir.

Kirchhoff kanunları, akımların ve em.k’le-rin hem değerlerini, hem de yönlerini ve­rebilen bir metoddur.

Kirchhoff bu kanunlarından başka; spektroskopu, Bunsen adlı bilginle birlik­te spektroskop yardımı ile sezyum ve ru­bidyumu buldu. Akkor gazların kendi yayımladıkları ışınları bile soğurabildiklerini ispat etti. Titreşen plaklar ile ilgili araştırmalar yaptı.