Kıraat Nedir, Sözlük Anlamı Hakkında Bilgi

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 12 views

Kıraat ilimi din kültürü, Kıraat okumak İslam Dini açısından önemi nedir, Kıraat Nedir, Sözlük Anlamı Hakkında Bilgi

Okumak. Namazda Kur’an-ı Kerimden bazı ayetler okumak (Bak. Namaz).
Kıraat İlmi: 1. Kur’an-ı Kerim’i okuma ilmi (kıraat) 2. Kur’an-ı Kerim âyetlerinin manalarını, inceliklerini açıklama ilmi. Nasih ve Mensuh ilmi (Tefsir). (Tefsir için bak. ilgili madde).

Kıraat ilmi ile uğraşan kimseye “Kari” denir (Çokluk hali Kurra).
Kıraat ilmi, Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin okunuşunun keyfiyetini ve ihtilaflarını, nakleden kurralara isnad ederek inceleyen ilimdir.
Kur’an-ı Kerim’in mana farklılıkları dolayısıyla içtihadların bilinmesinde kıraat ilmi çok önemlidir. Zira mana ve kıraat farklılıkları, farklı anlayış ve uygulamaların da kaynağıdır.
Kıraat İmamları: Meşhur kıraat imamları şunlardır: 1. Nafî 2. İbn-i Kesir 3. Ebû Amr 4. İbn. Amir 5. Asım 6. Hamze 7. Kisal
Bu yedi imamın rivayetlerine “Kıraat-ı Seb’a (7 kıraat);’ denir.
Türkiye’de Asim kıraati yaygındır.
Kıraat-ı Aşere: Kıraat-ı Seb’a imamlarının kıraatlarına Yezid b. Ka’kaa, Yakub b. İshak, Halef b. Hişam’ın kıraatinin da eklenmesiyle meydana gelen 10 kıraat çeşidi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kıraat Nedir, Sözlük Anlamı Hakkında Bilgi"


Top