Kipler Nelerdir, Kip Çeşitleri

Fiil Kipleri nelerdir, Kip çeşitleri nelerdir, Kipler özellikleri hakkında bilgi.

Dil bilgisinde fiillerin, işleri, hareketleri, durumları zamanla ilgili haber verirken, ya da dilek kavramı ile bildirirken aldığı şekle kip denir.

Türkçe’de biri Haber kjpi, biri de Dilek kipi olmak üzere iki kip vardır.

Haber Kipi: Bir işi, bir hareketi, bir durumu zamanla ilgili olarak haber verir: Hava açtı gibi.

Dilek Kipi: Bir işe, bir harekete, bir duruma dair dilek belirtir: Hava açsa gibi.
Haber kiplerinin, işleri, hareketleri, durumları zamanla ilgili olarak bildirdiklerinden üç tane temel zaman şekli bulunur. Bunlar Geçmiş zaman, Şimdiki zaman ve Gelecek zamandır. Ayrıca, geçmiş zaman, dili geçmiş, miş’li geçmiş olmak üzere iki şekilde olur. Dilek kiplerinin ise, işleri, hareketleri, durumları dilek, şart, gereklilik ve emir anlamlarıyla bildirdiklerinden dilek-şart, istek, gereklilik, emir gibi dört şekli vardır.
Zamanların, bunlardan başka bir de, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlarda tekrarlanan işleri bildiren geniş zaman adlı bir şekli vardır.

Haber kipinin di’li geçmiş zamanında fiil, işlerin hareketlerin, durumların eskiden olduğunu kesin şekilde bildirir miş’li geçmiş zamanında işlerin, hareketlerin, durumların eskiden olduğunu başkasından işitmiş gibi bildirir; şimdiki zamanında işlerin, hareketlerin, durumların konuşulduğu sırada olduğunu bildirir, gelecek zamanında işlerin, hareketlerin, durumların konuşulan zamandan sonra yapılacağını, ya da olacağını bildirir; geniş zaman ise her zaman tekrarlanan işleri, durumları, hareketleri bildirir.

Leave a Reply