Kinizm Nedir, Temsilcileri Kimlerdir?

Kinizm felsefesi nedir, Kinizm neyi temsil eder, Kinizm hakkında kısa bilgi.

Eski Yunan filozoflarından bazılarının bağlı bulundukları bir felsefe çığırıdır. Bu felsefe görünüşü Sokrates’ten ilham alan Antisthenes, Diogenes, Krates gibi filozoflar ortaya atmışlardır. Onlara göre insan, hayatta en büyük mutluluğa, ancak ihtiyaçlarını, ihtiraslarını azaltıp yok etmekle erişebilir.

Bundan dolayı, kinistler toplum hayatını hor görürlerdi. Çünkü toplum hayatı insanların bazı şeylere ihtiyaç duymalarına yol açar, bu da zaman zaman önüne geçilmesi imkansız ihtiraslara sürükler. Kinizmin en büyük mümessili Diogenes’tir.

Kinizm kelimesi Eski Yunanca kyon (köpek) kelimesinden gelir. Bu filozoflara niçin köpekle ilgili bir ad takıldığı pek iyi bilinmiyor. Köpekler gibi başıboş bir hayat sürmek istemelerinden dolayı bu adı aldıkları sanılıyor.

Öte yandan, Kynosagres adındaki Bir yerde toplandıkları için bu adı almış olmaları da mümkün görülüyor. Eskiden bizde, bu felsefe çığırına, Arapça kelb (köpek) kelimesinden üretilerek kelbiye denilirdi.