Kınık İlçesi Nerededir, Hakkında Bilgi

Kınık İlçesi nereye bağlıdır, Kınık İlçesine nasıl nereden gidilir, Kınık İlçesi hakkında bilgi.

Ege bölgesinin Ege bölümünde İzmir iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Manisa’nın Soma, güneyde, batıda ve kuzeyde İzmir’in Bergama ilçeleri çevirir. Tek bucaktan meydana gelen ilçenin 31 köyü vardır.

Yüzölçümü: 441 km2 Nüfusu: 19.738 (1960 sayımı) Kınık ilçesi, Yunt Dağının doğuya doğru devamını teşkil eden dağların kuzey kesimleriyle Kınık Ovası.’nı içine alır. İklim Akdeniz ikimi karakterlerini gösterir. Yazlar sıcak ve kurak geçer. Yağışlar kışın görülür.

İlçenin en önemli akarsuyu Kınık Ovasının ortasından geçen Bakırçay’dır. İlçenin ekonomik zenginliği tarıma dayanır. Ovanın en başta gelen ürünleri tütün ve pamuktur. Yamaçlara doğru çekirdeksiz üzüm yetiştiren bağ sahaları da geniş yer tutar.

İlçe merkezi Kınık kasabası, Bakırçay’ın doğu – batı doğrultulu geniş vadisinin güney kenarında kurulmuştur. Soma -Bergama şosesi üzerindeki kasaba deniz yüzeyinden 90 m. yüksekliktedir En yakın demiryolu istasyonu Soma (25 km.), en yakın iskelesi Ege Denizi kıyılarındaki Dikili” dir (49 km.).

Kınık’ın il merkezi olan İzmir’e uzaklığı 128 km.’dir. Kasabanın büyük kısmı Soma Bergama şosesinin güneyinde kalır ve Yukarı Mahalle adı verilen kesimler yamaçlara doğru tırmanır. Kasabanın orta yerinde bulunan meydanlıkta 10.000 m2 genişliğinde bir park vardır. Şosenin kuzeyi eskiden mezarlık iken sonraları yerleşme sahası içine girmiş ve kasaba bu doğrultuda büyümüştür. 1951’de kurulan Yeni Mahalle bu kesimdedir.

Bu büyümelerle kasabanın nüfusu 1960 sayımında 6.796’yı bulmuştur.
Kınık’ta birçok yağhaneler, çırçır fabrikası, araba yapım evleri, iki tane un fabrikası, ve belediyeye ait buz fabrikası ile İzmir’in Çamaltı tuzlarını övüten tuz değirmeni vardır Kınık’ın başlıca camileri Azade Camisi, Dervişağa Camisidir.
Kasabanın Eski Su ve Yeni Su adlarında iki suyu vardır. Birçoğu harap durumda olan çok sayıda çeşmeler arasında en önemlileri,