Kindi Kimdir, Hakkında Bilgi

Yakup ibn ishak el kindi kimdir, Kindi felsefesi ve hayatı, İslam filozofu kindi hakkında bilgi.

İlk büyük İslam filozofudur. Halife Memun ve Mutasını zamanında Irak’ta yaşamıştır. 870 yıllarında öldüğü sanılıyor.

Etkileri, ölümünden sonra yüzyıl kadar sürmüş, daha sonra gelen büyük filozoflar, Kindinin adını gölgelemiştir.

Bugün Kindi’nin 300’e yakın eseri bilinmektedir. Kindi yalnız zamanın felsefi meslekleriyle değil, tıp, astroloji ve aritmetikle de ilgilenmiştir.

Elifba notasını kullanarak önemli bir müzik eseri yazmıştır.