Kınalıada Hakkında Bilgi

Kınalıada nerededir, Kınalıada tarihi, Kınalıada hakkında bilgi.

İmparator Romanus Diogenes, Malazgirt’te Alpaslan’a yenildiği için, İstanbul’a getirildi, Kınalı ‘da, daha önce kendisinin yaptırdığı manastıra hapsedildi.

Gözleri oyuldu. Kıraliçe Evdoksiya, Diogene ölünceye kadar manastırda beraber yaşadı. Birer ihtilalle tahtlarından indirilen İmparator Mihail ile imparator Romanus Lekapenus da bu adaya sürgün edildiler.