Kimyasal Özellikler Nelerdir?

Kimyasal Özellikleri değiştirilmiş ürünler, Kimyasal Özellikler hakkında bilgi.

Bir maddenin etkenlere karşı kendine özgü davranışına kimyasal özellikler denir. Maddenin iç yapısı ile ilgili olan özellikler­dir. Maddelerin yanıp yanmadıkları, hava, su, asit ve bazlardan etkilenip etkilenme­dikleri; birbirleriyle bileşik yapıp yapma­dıkları gibi özellikler kimyasal özelliklerdir.

Maddeleri birbirinden ayırt etmek için en iyi rehber kimyasal özelliklerdir. Kimyacı­lar daha çok maddelerin kimyasal özellik­leri ve bu özelliklerdeki değişmeler üze­rinde çalışırlar. Bir maddeyi isabetli, uy­gun ve istenilen bir şekilde kullanabilmek için, herşeyden önce o maddenin bütün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyi bilin­mesi gerekir.