Kimyasal Değişme Nedir?

Kimyasal Değişmenin özellikleri, Kimyasal Değişme ve fiziksel değişme hakkında bilgi.

Maddenin fiziksel ve kimyasal özellik­lerinin değişmesidir. Kükürdün, odun kö­mürün yanması, demirin paslanması, asit­lerin, suyun, bazların metallere etkileri, sü­tün ekşimesi, bitkilerin çürümesi, besin­lerin sindirilmesi olayları birer kimyasal de­ğişmedir.

Kimyasal değişmede olaya ka­tılan maddelerin bileşimleri bozulur, ken­dilerine özgü olan özellikleri ortadan kal­kar, yeni özellikler gösteren yeni madde­ler meydana gelir. Çok miktarda enerji alış­verişi olur. Kimyasal değişmeye uğramış son maddeyi başlangıç maddelerine dö­nüştürmek çok zordur. Kimyasal değişme­lere reaksiyon (tepkime) adı verilir.