Kimmerler Hakkında Bilgi

Kimmerler Türk müdür, Kimmerler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Kimmerler hakkında bilgi.

M.Ö. 700 yıllarına doğru Kafkaslar yolu ile Anadolu’ya giren bir kavimdir. Asuriarın teşvikiyle Batı Anadolu’ya gelmişlerdir.

Böylece Frikler’le mücadeleleri başlamış­tır. Bununla beraber belgeler Kimmer-Frikya mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgi vermemektedir. Yalnız başkent Gordiyor da yapılan arkeolojik buluntular, Kimmer istilâsının çok tahripkâr olduğunu ve Kimmerler’in burada kalmayarak yollarına de­vam ettiklerini, Lidya’dan geçerek, kıyılar­daki İyon sitelerini yakıp yıktığını gösterir­ler. Kimmerler zaman zaman Frikler’e sal­dırmışlar ve onları yıpratmışlardır.

Kimmerler’i Anadolu’dan Lidya Kralı Alyates temizlemiştir. Bundan sonra Kim­merler, Paflagonya’ya (Batı Karadeniz) çe­kilmişlerdir.