Kımız Nedir, Nasıl Yapılır?

Kımız ne işe yarar, Kımız neyden yapılır nasıl içilir, Türklerin içeceği kımız hakkında kısa bilgi.

Eski Türkler’in içeceğidir. Köpürecek derecede ekşitilmiş kısrak veya deve sütünden ibaret olan kımız boza kıvamında ve çok tesirli bir içkidir.

Buna bazı bölgelerde kumuz da derler. Anadolu Türkleri arasında ise, Türkistan bozası diye anılır. Dedekorkut hikayelerinde, şölenler anlatılırken sık sık depe gibi et yığdırdım, göl gibi kımız sağdırdım sözü geçer. Bu da, o içkinin Türklerce ne kadar makbul olduğunu gösterir. Nitekim büyük sosyolog ve şair Ziya Gökalp, Kendine Doğru adlı şiirine:

Atanın içkisi köpüklü kımız Arpa suyu içme dedi bir Kırgız diye başlamıştır.
Kımız yapmak için kısrak sütü doğrudan doğruya sağılır ve sıcak tutulan kaplar içinde bekletilir, iyice köpürdükten sonra, hava sızdırmayacak şekilde tulumlara doldurulup ağzı iyice kapatılarak saklanır.

Taze kımız sadece kısrak veya devenin doğumundan sonra elde edileceğinden uzun uzun korunabilmesi için bu çareye başvurulur.

Leave a Reply