Kılıç Arslan Kimdir, Hakkında Bilgi

Kılıçaslan hangi devletin hükümdarıydı, Klıç Arslanhayatı ve haçlı savaşları hakkında bilgi.

Kılıç Arslan 1. (Ölümü: 1107) Anadolu Selçuklu Devletinin üçüncü hükümdarıdır. Anadolu’da Türklüğün yurt edinmesinde en büyük rol oynayan simalardan biridir.

Türkiye’nin kurucusu Selçukoğlu Süleyman Şah’ın oğludur. 1086′ da babası ölünce, kardeşi Melik Davut, Selçuk hükümdarı oldu. Bilindiği gibi Selçukluların Türkiye şubesi, Büyük Türk Hakanlığı tacını taşıyan aynı hanedanın Büyük Selçuklular denen dalına bağlıydı. Bu sıralarda Türk imparatorluk tahtında Alp-Arslanoğlu Sultan Melikşah oturuyordu.

Prens Kılıç Arslan, Isfahan Sarayında, Sultan Melikşah’ın nezaretinde dikkatli bir eğitim ve öğretime tabi tutulmuştu. Kardeşi Melik Davut, Anadolu’da birliği sağlayamamıştı;.

Türkmen beyleri ile çekişme halindeydi. Kılıç Arslan, babası Süleyman Şah’ın Anadolu seferlerine ve fetihlerine katıldığı için, Türkiye’yi çocuk yaşından beri iyi tanıyordu.

Kendi hakimiyeti altında Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde hüküm sürmekte olan 3 Türk krallığını, Danişmentliler’i, Mengücekler’i ve Saltuklular’ı daha sıkı bir şekilde İznik’e bağlamaya çalıştı. Bu sıralarda 1. Haçlı Seferi başlamıştı.