Kılgı Nedir, Hakkında Bilgi

Kılgı sözlük anlamı, Kılgı davranış biçimi nedir, Kılgı hakkında bilgi.

Çevremizi etkileyen davranışlara denir. İlk çağlardan beri kuram (nazariye) karşıtı olarak kullanılmıştır. Bilhassa Aristo’da kılgı, fayda beklenen davranış anlamına da kullanılır.

Kılgıcı bir düşünüş denildiği zaman, gördüğü işten fayda uman bir kimsenin düşünce ve davranışı anlaşılır. Bu anlamda, ülkücülüğün tersidir. Bencil insanın davranışları kılgıcı olarak gösterilir. Her şeyi en az emekle yoluna koyan bir kimseye, bu kelimeden yapılan bir sıfatla kılgıcı denir.

Kılgıyı gerçekleştiren iki özelliktir. Biri işleme gücü, öbürü de bu gücü harekete geçiren istek. Kılgıyı her türlü yaşayış ve davranışta temel sayan felsefe okuluna kılgıcılık denir.