Kiev Nerededir, Hakkında Bilgi

Ukraynanın başkenti Kiev nerededir, Kiev tarihi ve kültürü hakkında kısa bilgi.

Ukrayna’nın başkentidir. Dinyepr ırmağının batı yakasında, Moskova’nın 755 kilometre güney batısında, tarıma elverişli topraklar üzerinde kurulmuştur. Demiryolları kavşağında bulunduğundan, endüstri bakımından gelişmiştir.

Kiev, Eski Rusya’nın tarihi şehirlerindendir. Bir zamanlar şehirde yüz elli kilise vardı, bundan dolayı Rus halkı arasında Kutsal Kiev diye anılırdı. Rusya’daki ilk kilise, ilk Hristiyan okulu, ilk kütüphane Kiev’de kurulmuştur. Bugün bir kültür merkezi olan Kiev’ de birçok laboratuvarlar, teknik okullar, müzeler, bir üniversite, bir milli kütüphane, bir Bilimler Akademisi bulunmaktadır.

Kiev’de tütün, un, makine, cam, deri endüstrileriyle petrol tasfiyehaneleri vardır. Kiev’in ticari bakımdan önemi, her yıl bu şehirde yapılan Kiev Panayırı sayesinde gelişmiştir.
Rusya’nın en eski şehirlerinden biri olan, Şehirlerin Anası diye tanınan Kiev, 862 yılında kurulmuştur.

Prens Oleg idaresi altındaki birçok küçük eyaletle birlikte gelişti, Dinyepr yolundan Karadeniz’le yapılan ticaretin merkezi oldu. iskandinav ülkeleriyle istanbul arasındaki yolun üzerinde bulunduğundan önemi kısa zamanda arttı. 1240’ta Moğollar’ın, 14. yüzyılda Letonyalılar’ın, 16. yüzyılda Polonyalıların eline geçmiş, uzun zaman Osmanlı imparatorluğuna bağlanmış, 1686’da tekrar Rusya sınırlarına dahil edilmiştir.

1917-1919 yılları arasında, Bolşevik ve Alman küvetleri aralarında savaşırlarken Hür Ukrayna Cumhuriyetinin başkentiydi. 1934’te gene Ukrayna’nın merkezi oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında, 1941’de, uzun, çetin bir savaşmadan sonra Alman kuvvetleri Kiev’i aldılar 1943’e kadar ellerinde tuttular. Şehir savaşın sonunda Sovyetler Birliği’ ne döndüğünde baştan başa yıkılmıştı.