Kibrit Nedir, Nasıl Yapılır?

Kibrit neyden imal edilir, Kibritin ham maddesi nedir, Kibrit nasıl yanar hakkında bilgi.

Kibritlerin çöpleri kavak ağacından ya­pılır. Kibrit başında KCI02Sb2S3 (Antimon Sülfür) ve bunları yapıştıran tutkal vardır.

Kutuların kenarına da şerit halinde kırmızı fosfor cam tozu ve tutkal sürülür. Modern fabrikalarda saatte 1 milyon kibrit çöpü ya­pılabilir. Kibrit başı kutunun fosforlu şeri­dine sürülünce, çıkan sürtme ısıyla kırmı­zı fosforda küçük tutuşmalar olur, bunlar kibrit başını tutuşturur. Denklemi:

3KCI03 + SbjSsi—* 3KCI + 3S02 + Sb203‘ + En

Kibrit alevi söndürülünce çöpte kıvılcım kalmamalıdır. Kibrit çöplerinde meydana . gelecek yıngınları önlemek için kibrit çöp­lerine daha önce Na2 S04 veya (NH^PO,, eriyikleri emdirilir, kurutulur.