Kerkük Nerededir, Hakkında Bilgi

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Ülkeler Coğrafyası 5 views

Kerkük nereye bağlıdır hangi ülkededir, Kerkük tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Kuzey Irak’ta bir Türk şehridir. Asurlular devrinde kurulmuştur. Kerkük, 11. yüzyıl sonlarında Selçuklu Türklerinin hakimiyetine girdi sonra Beğtiginliler’e geçti. Timur, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler gibi devletler zaman zaman bu bölgeye ve şehre hakim oldular. Çaldıran zaferinden sonra 1515’te Osmanlı devletine katıldı. 1732 ve 1743’te iki kere geçici olarak İran istilasına uğradı.

7 mayıs 1918’de Ali İhsan Paşa’nın 6. Ordu’su tarafından savunulan Kerkük, İngilizler’in eline geçtiyse de. Paşa, karşı taarruza geçerek 17 gün sonra 24 mayısta şehri geri aldı. 26 ekimde tekrar İngilizler’in eline geçti. Musul vilayetine (eyaletine) bağlı olan ve Türk çoğunluğu tarafından iskan edilen şehir, Misak-ı Milli sınırları içinde kalıyordu. Lozan’da Türkiye dışında kalması kabul edilmedi ve Milletler Cemiyetinin hakemliğine bırakıldı. İngilizler’in oyuncağı olan bu cemiyet tarafından 1926’da Irak’a verildi.
Kerkük Osmanlı Türkiyesinde Musul eyaletine bağlı bir sancaktı.

1910’da 6 ilçesi vardı. Şehir ve’ banliyölerinde 60.000 kişi yaşıyordu. 1927’de şehir civarında petrol bulunması ve 1934’te istihsalin 1 milyon tonu bulması, sonradan çok daha yükselmesi, şehrin önemini çok artırdı. Petrol taşıyan boruların Suriye kıyılarına kadar uzanması üzerine şehir daha da canlandı. Bugün ( 1962) Irak’ın 4. şehridir. Banliyöleri ile beraber nüfusu 200.00’i aşmıştır. Bu nüfusun yarısından fazlası Türk, gerisi Kürt’tür; az Arap vardır.

Kerkük, Irak Türklerinin kültür merkezidir. Türkler’in inatla milliyetlerini koruması, Kürtleri ve Araplar’ı asabiyete sevketmiş, muntazam ordu birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından bilhassa son cumhuriyet rejiminde Türkler birkaç katliama uğramışlardır. Bu bölgede Türklüğün imhası için Rusya’da çok çalışmakta ve Kürtlere şiddetle desteklemektedir. Irak’ta krallık rejiminin yıkılmasından sonra devletin 3 resmi dilinden biri olan Türkçe de yeni cumhuriyet anayasası ile kaldırılmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kerkük Nerededir, Hakkında Bilgi"


Top