Kemoterapikler Nedir?

Kemoterapötikler nedir, Kemoterapötik ilaçlar nelerdir, Kemoterapi İlaçları hakkında kısa bilgi.

Vücutta bulunan bakterileri, organizmaya zarar vermeden, doğrudan doğruya öldürülen ve üremesine engel olan maddelere kemoterapik ilaçlar adı verilir.

Başlıca niteliği, selektif (seçici, ayırıcı) toksisitesidir. Bazı kemoterapiklerin bakteriyostatik etkisi vardır. Bir kez uzaklaştıktan sonra etkileri değişikliğe uğrar. Buna karşılık bir kısım kemoterapikler ise bakterisiddir ve etkileri irreversibldir (düzeltilemez).

Günümüzde mikrobik hastalıklar alanından başka sentez ilaçlar aracılığıyla habis tümörlerin tedavisinde de kemoterapi terimi kullanılır.

Kemoterapikler, bu şekilde çalışarak mikropların varlığını giderirler.

Başlıca Kemoterapi İlaçları Nelerdir?

Sülfamidler, antimetabloitler (hastanın organizmasına fazla zarar vermeden tümörlerin gelişmesini engelleyen veya durduran ilaçlar), antibiyotiklerin büyük bir kısmı, antitüberkülerler, antimikotikler, antiprotozoerler, antiviraller.