Keman Tarihi Hakkında Bilgi

Keman tarihçesi, Keman ensturmanı hakkında bilgi.

Yaylı sazların en önemlisi. Keman Arapların rebabından alınarak asırlar boyunca geliştirilmiş bir alettir. Keman 16. yüzyı­lın ilk yıllarında şekillenmekle birlikte, bu yüzyılda ve 17. yüzyılda gelişmesine de­vam etmiş ve günümüzdeki şeklini almış­tır. Yay da Doğu musikisinden alınmıştır. Keman orkestranın kralıdır. Hiçbir orkestra çalgısı onun yerini alamaz. Keman önce­leri diz üstünde, sonra göğüste, şimdi bo­yunda çalınmaktadır.

Keman için notalar, sol anahtarı ile ya­zılır. Bu anahtara keman anahtarı denilir. kemanKemanın ses sahası 4.5 sekizlidir.

Keman çalmak, normal olarak 9 yıllık bir eğitimle öğrenilir. Virtüözlük çalışma­ları bunun dışındadır ve günde birkaç sa­at düzenli çalışma ister.

Kemanın başlıca kısımları şunlardır: Gövde üst kısım, alt kısım, siyah tahta, tel­leri tutan köprünün arkasındaki siyah aba­noz kısım, eşit, salyangoz, anahtarlar. Ke­manın boyu 60-62 cm.dir. Bu uzunluğun 38 cm kadarını gövde, 25 cm. kadarını da sap teşkil eder Keman yayı 75 cm.dir. Sa­pın 14-15 cm’i gövde üzerindedir. Keman ucu çeneye dayamak, sapı sol elle tutul­mak ve parmakları tellere basmak sağ elini tuttuğu reçinelenmiş at kılından yayı tel­lere sürterek çalınır.