Kemalpaşazade Kimdir, Hakkında Bilgi

In Genel, Kim, Kimdir 5 views

Kemalpaşazade hayatı ve eserleri nelerdir, Kemalpaşazade hakkında kısa bilgi.

Büyük bir Türk bilginidir. Büyük babası Fatih’in vezirlerinden Kemal Paşa olduğu için Kemalpaşazade diye anılmıştır. Asıl adı Şemsettin Ahmet’tir. Babası Süleyman Bey, Fatih’in sancak beylerinden (tümgenerallerinden) idi. Annesi, Fatih devri bilginlerinden Küpelioğlu’nun kızıdır.

Baba tarafının mesleğine girerek subay olan Kemalpaşazade, 24 yaşlarında ana tarafının mesleği olan ilmiyeye girdi. Filibe’de ünlü bilgin Molla Lütfinin mecliste vezir-i azam (başbakan) Çandarlızade 2. İbrahim Paşa’nın daha üzerinde bir yere oturması, ünlü vezirlerin ve komutanların bu bilgine saygı göstermeleri, genç subayı etki altında bırakmıştır.

Edirne’de yüksek medrese tahsilini bitirdikten sonra, müderris (profesör) oldu. Bütün ailesini tanıyan 2. Bayezit’in himayesi ve deha derecesine varan şahsi kabiliyeti sayesinde hızla yükseldi. Ünlü Osmanlı tarihini huzur içinde yazabilmesi için 2. Bayezit genç bilgine bugünkü parayla 450.000 T. L. ihsan etti. Yavuz tarafından da büyük saygı gördü. 1516 haziranında kazasker (mareşalliğe eşit ilmi dini-kazai rütbe) oldu. Yavuz ile yan yana at sürerek Mısır seferine katıldı. Mısır’da Osmanlı kanunlarının tatbiki gibi ağır bir görevi başardı. Zembilli Ali Efendi ölünce, 1525’te Kanunî tarafından şeyhülislam yapıldı ve o zamanlar bu makama kaydı hayat şartıyla tayin yapıldığı için, ölünceye kadar 9 yıl bu en yüksek görevde kaldı.

16 nisan 1534’te öldü. Cenazesi muazzam bir törenle Fatih Camisinden kaldırılıp Edirnekapı’ya gömüldü.

Kemalpaşazade 300’den fazla eser bırakmıştır. Ölmez eseri Tarih-i Ali Osman adlı
10 muazzam ciltlik Osmanlı tarihidir. Kendi zamanına kadar Osmanlı tarihini büyük bir kudretle inceleyen bu kaynak, güzel bir Türkçe ile 30 yılda yazılmıştır. Bazı eserleri Arapça ve Farsça’dır. Bu üç dilde şair olarak da ünlüdür. Yavuz hakkında yazdığı Türkçe mersiye pek meşhurdur. Kemalpaşazade, karakterinin hiçbir kudret karşısında eğilmez doğruluğu ve bilgisindeki enginlik kadar bıraktığı eserlerin çeşitliliği ve değeri ile de, Türk-Osmanlı tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kemalpaşazade Kimdir, Hakkında Bilgi"


Top