Kelvin Sıcaklık Ölçeği Nedir?

Kelvin Sıcaklık Ölçeği neyi ölçer, Kelvin Sıcaklık Ölçeği hakkında bilgi.

Kelvin ölçeğinin mutlak sıfır denen nok­tası termodinamik hesaplara dayanılarak hesaplanır. Bu nokta, moleküllerin hızı­nın bulunmadığı ve cismin iç enerjisinin yok olduğu noktadır.

Kelvin, termodinamik teorileri şu veya bu özel cismin özelliklerinden bağımsız olan bir termodinamik sıcaklık olarak ta­nımladı. Kelvin derecesi bir sıcaklığı ve­ya iki sıcaklık arasındaki farkı belirtir. Bundan dolayı suyun kaynama noktası 373.i5°k, donma noktası 273.15°k ara­sındaki fark ise 100 kelvindir. Bu dere­celendirme de, diğer dereceler gibi iki sı­caklık arasının 100°e bölümlendirilmesi ile yapılır.

Herhangi bir derece santigradının Kel­vin ölçeğindeki karşılığı °K = 273 + °C’-dan bulunur.