Keltler Kimdir, Nerede Yaşarlar?

Keltler nerede yaşamaktadırlar, Keltler topluluğu hayatı ve yaptıkları, Keltler hakkında kısa bilgi.

Bir çeşit Arya dili olan Keltçeyi konuştukları için Keltler diye tanınan bir topluluktur. Aynı dili konuştuklarından dolayı bir grup meydana getirmektedirler. Keltler tarihte hürriyet sever, cesur ve savaşçı olarak tanınmıştır.

Keltler’in en çok Güneybatı -Almanya’da yaşamış oldukları, daha sonra da doğuda Bohemya’ya Galiçya’ya, güneyde Ligurya’ya kadar yayıldıkları bilinmektedir.

Kekler M. Ö. 4. yüzyılda iki kol halinde İngiltere’ye geldiler. İrlandalılar, Man Adasına yerleşen Manxlar ve İskoçlar’dan bir kısmını içine alan grup Gaelce (Gaefic), öbür grup da Britonca adı verilen dili konuşuyorlardı. Keltler tarihte zamanla başka ırklara karışarak azalmışlardır, şimdi Keltçe yalnız İrlanda’da ve İngilterenin bazı kesimlerinde yaşamaktadır.

Keltler, Avrupa’da onlarla aynı çağlarda yaşamış olan diğer kavimlere göre daha uzun boyluydular. Bugün yaşamakta olan Kek asıllı kimseler kısa boylu ve siyah saçlıdırlar.