Kelime-i Şehadet Nedir, Anlamı

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

Kelime-i Şehadet arapça yazılışı, Kelime-i Şehadetin önemi nedir, Kelime-i Şehadet hakkında bilgi.

Arapça iki kelimeden yapılmış, Fars kuralına uygun bir tamlamadır. Tanıklık sözü demektir.

Müslümanlığın ilk şartıdır. Kelime-i Şahadet şu cümledir: Eşhedü en la ilahe ill-Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdü-hu ve resulü (Allah’tan başka İlah olmadığına tanıklık ederim Muhammedin de onun kulu ve resulü olduğuna tanıklık ederim).

Bu cümlede tanıklık, kabul ve tasdik ederim anlamınadır. Kelime-i şahadet, ilkin Hz. Muhammed’in eşi Hatice’ye söyletilmiştir. İslamı kabul eden ilk kadın odur.

Kelime-i şahadet, her ne kadar anlattığı düşüncenin özü bakımından önemli ise de kalp ile kabul ve dil ile ikrar şartından dolayı lafız (kelimenin ses yönü) de ihmal edilmez.

Çünkü iman sahibinin İslama girdiği başkası tarafından başka türlü anlaşılamaz. Bu sebeple, mutlaka sesle söylenmesi lazımdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir