Kefalet Nedir, Hangi Durumlarda Gerekir

Kefalet nedir sözlük anlamı, Kefalet gerektiren durumlar nelerdir, Kefalet hakkında bilgi.

Kefalet, borçlunun yüklendiği borcun ödemesini, alacaklıya karşı yazılı olarak taahhüt etmektir (MK. m. 483 ve sonrakiler). Kefalet edilen borç, miktarca belli olmalıdır. Eski hukukumuzda kefaletin pek çok çeşitleri vardı. Borçlar Kanunu iki türlü kefalet tanır.
Adi kefalette, borcun asıl borçlulardan tahsil edilememesi, rehin olup da bunun borca yetmemesi halinde borç kefilden istenebilir.

Müteselsil kefalette ise, alacaklı, alacağının tahsili için borçluya gitmeden, hatta rehnin paraya çevrilmesini istemeden, kefilden, borcu ödemesini isteyebilir.

Kefil, bir kişi veya birden ziyade olabilir (Birlikte kefalet). Kefile kefil olmak da mümkündür.

Asıl borç düşünce, kefil de kefaletinden kurtulur.
Kefil; borçtan ödediği kadarını asıl borçludan istemek hakkını taşır. Alacaklıya yaptığı ödemelerini, asıl borçluya vaktinde bildirmelidir.