Kazasker Kime Denir, Görevleri Nelerdir

- in Genel
0

Kazasker görev yetkileri nelerdir, Kazasker kime denirdi hakkında bilgi.

İmparatorluk Türkiyesinde bir ilmiye rütbesiydi. Dini – ilmi – kazai sınıfta en yüksek rütbe olup askeri rütbelerden müşir (mareşal) ve mülki rütbelerden vezire eşitti. Sadrazam (başbakan) dan sonra devletin en büyük memuru olan şeyhülislamlar kazaskerler içinden seçilirdi.

Şeyhülislam olan kaz asker’in rütbesi de büyür ve meşihat rütbesine erişirdi. Bu, mülki sadaret rütbesine eşitti. Kazasker’den bir alt rütbe İstanbul payesi idi. Askeri birinci-ferik (orgeneral) ve mülki bala ya eşitti. İstanbul payesinden yükselenler kazasker olurdu. Kazaskerlerden iki tanesine Rumeli kazaskeri ve Anadolu kazaskeri denirdi.

Rumeli kazaskeri veya sadr-ı Rumeli, ötekinden daha kıdemli idi. Bu iki bakan, Divan-ı Hümayun’a, yani kabirjeye katılırlardı, şeyhülislâmların yardımcısı idiler. Şeyhülislamın hem eğitim, hem adalet bakanı, hem de diyanet işleri başkanına tekabül ettiğini hatırlamak lazımdır, görev dairesi genişti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir