Kayseri İli Hakkında Bilgi

Kayseri iklimi ve bitki örtüsü, Kayseri ili hakkında bilgi.

İç Anadolu’nun Yukarı Kızılırmak bölge. sinde yer alan Kayseri’nin 12 ilçesi vardır.-Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, incesu Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talaş, Tomar-za, Yahyalı ve Yeşilhisar. İli kuzeybatı ve kuzeyden Yozgat, kuzey ve kuzeydogudar Sivas, doğudan Kahramanmaraş, güneyden Adana, güneybatıdan Niğde, batıdan ise Nevşehir çevreler.

İl topraklarının % 36.1 ‘ini dağlar kaplar. Yılanlıdağ (1.640 m ), Ali Dağı (1.871 m.), Korumaz Dağı (1.907 m.), Köşkerli Dağı (2.000 m.), Aygörmez Dağı (2.094 m.), Kepekli Dağı (2.225 m ), Sandıklıdere Tepesi (2.601 m.), Hınzır Dağı (2.641 m.), Koç Dağı (2.700m.), Küçük Erciyes (2 700 m.). Bakır Dağı (2.721 m.). Soğanlı Dağı (2.925 m.). Bey Dağı (3.075 m ), Bey Dağı (3.075 m.) ve Büyük Erciyes (3.917 m.), belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 14.8’ini kaplar. Kayseri Ovası, Develi Ovası, Kızılırmak ve Zamantı Vadisi tabanları verimli ovalardandır.

Kızılırmak, Sarımsaklı Suyu ve Zamantı Irmağı Kayseri topraklarını sulamaktadır.
ildeki göllerin bir bölümü geniş sazlık ve bataklıklar durumundadır. Sultan Sazlığı, Yay Gölü, Tuzla Gölü, Engir Gölü, Sarıgöl, Sarımsaklı Baraj Gölü, Akköy Baraj Gölü bunların başlıcalarıdır.

İl topraklarının % 39.2’si ekili-dikili alanlardan, % 41’i çayır ve meralardan, % 8.5’i ormanlardan meydana gelir. Topraklarının % 11.3’ü ise tarıma elverişsizdir. Ovaları bozkırlarla kaplıdır.

kayseriİlde kara iklimi hakimdir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.
Kayseri toprakları tarıma elverişli değildir. Tahıllar, pancar, baklagiller, sebze ve meyve üretilir.
Çayır ve meraların çok olması hayvancılığın ve hayvan ürünleri sanayiinin gelişmesine yol açmıştır. Küçükbaş hayvancılık yaygındır. En çok sığır, kılkeçisi ve koyun beslenir.
MTA’nın Kayseri’de belirlediği madenler şunlardır: Yahyalı, Bünyan: Çinko Yahyalı, Develi: Kurşun-çinko. Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Felahiye, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız: Demir Pınarbaşı: Krom Bünyan, Pınarbaşı, Develi, Felahiye, Yeşilhisar: Linyit. Pınarbaşı, Tomarza: Manganez. Sarız: Alüminyum, asfalt. Bünyan, Pınarbaşı: Asbest. Merkez: Diyatomit. Bünyan: Alçıtası. Erkilet: Tras
iç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri, sanayide gelişmiş, sanayi sektöründen sağlanan geliri, tarım gelirini aşmış bir ilimizdir. Kayseri dokumacılığı, özellikle de ha­lı dokumacılığı ile ünlüdür. Şeker fabrika­sı, halı-süpürge fabrikası, meyve suyu, bisküvi, elektrikli fırın fabrikaları ve inşaat araç-gereçleri imal eden fabrikaları vb. vardır.