Kaynama Nedir?

Kaynama sıcaklığı nedir, Su kaç derecede kaynar, Kaynama hakkında bilgi.

Bir kapta suyu ısıtmaya başlayalım. Bir müddet sonra ısınan sudan kabarcık­lar çıkmaya başlar. Bunlar su içerisinde erimiş halde bulunan hava moleküllerin ısınarak genleşmesinden oluşan hava ka­barcıklarıdır. Isınma devam ettiğinde, su içerisinde bu sefer daha büyük çapta ve içi buhar dolu kabarcıklar hızla su yüze­yine çıkarak gürültü ile patlarlar. Bu olay devam ettiği sürece suyun sıcaklığının değişmediği görülür. Bu olay kaynama olayıdır.

Bir sıvının belli bir sıcaklık derecesin­de içten hızlı bir şekilde buharlaşması olayına “kaynama” denir. Kaynamanın oluştuğu sıcaklık derecesine ise “kayna­ma sıcaklığı” kaynamadenir.

Her sıvının kendine özgü bir kaynama sıcaklığı vardır. Sıvı ancak bu sıcaklığa kadar ısıtılırsa kaynama olayı başlar ve kaynama süresince kaynama sıcaklığı sabit kalır. Sıvıların kaynama sıcaklığı sıvı üzerine yapılan basınçla değişir. Su 76 cm Hg (1 atm)’basınçta 100°C’de kay­nar. Ancak su üzerindeki basınç azaltıl­dığında kaynama noktası 70°C kadar iner. Eğer havayı iyi boşaltan bir tulum­ba kullanılırsa su 0°C’de bile kaynar. Sı­vıların kaynama noktalarını etkileyen di­ğer bir faktör de, içindeki yabancı mad­delerdir. Saflığı bozan maddeler suyun kaynama sıcaklığını yükseltir. Örneğin su içerisine bir miktar tuz atarsak kaynama sı­caklığı yükselir. Bu da yemeklerin sıcak su­da daha kolay pişmesi nedeni ile aşçılıkta faydalı olur.