Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir?

Kayıkçı Kul Mustafa genç osman destanı, Kayıkçı Kul Mustafa hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

17. yüzyıl saz şairlerindendir. Gençli­ğinde Murat Reis’in yanında bulunduğu için “Kayıkçı” lakabını aldığı sanılır. 4. Murad’ın Bağdat seferi üzerine yazdığı şiir­lere göre 1658’den sonra öldüğünü söy­leyebiliriz. Ordu şairlerindendir.

Özellikle Yeniçeriler arasında okunan şi­irlerinde, destanlarında döneminin önemli tarihi olaylarının izlerini görmek mümkün­dür. Şiir tekniği kusurlu olmakla birlikte Halk zevkine uygun, sade bir dil kullanmış­tır. “Genç Osman Hikayesi” onun türkü­leriyle süslenmiştir.