Kaygusuz Abdal Kimdir?

Kaygusuz Abdal hayatı ve eserleri, Kaygusuz Abdal edebi kişiliği, Kaygusuz Abdal hakkında bilgi.

1.yüzyıl tekke şairlerindendir. Asıl adı Gaybi olup Alanya beyinin oğlu olduğu söylenir. Abdal Musa tekkesinde kırk yıl hizmet etmiş, şeyhinin buyruğuyla Mısır’a giderek tekkeyi kurmuştur.

Aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazmış, yalın bir dil kullanan şairin en önemli özel­liği nefeslerde görülür. Ham sofularla, in­sanlık kusurlarıyla alay eden nükteli bir an­latım kullanmıştır.

Divan: Aruz ölçüsüyle yazılan şiirleri toplanmıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı şiir­leri cönklerde bulunur.

Dolabname: Aruz ölçüsüyle yazılmış.

Budalaname: Sade bir dille yazılmış öğ­retici bir nesir örneğidir.