Kaygusız Abdal Kimdir, Hayatı

- in Genel, Kim, Kimdir
0

Kaygusız Abdal edebi kişiliği, Kaygusız Abdal hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Bir Türk halk şairi. Doğum ve ölüm yılları bilinmiyor, Kaygusuz Sultan diye de anılır. Adındaki Abdal kelimesi, Bektaşiliğe göre üç yüz evliyanın ancak kırk tanesine verilen bir mertebedir.

Kaygısız hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birine göre asıl adı Gaybidir. Alaiyye (Alanya) Beyinin oğludur. Yiğit bir delikanlıydı. Bir gün, avda yaraladığı bir geyiğin arkasından koşarken Elmalı kasabasında Abdal Musa dergahına kadar geldi. Kendisini önleyen dervişlerden geyiği istedi. Böyle bir geyik gelmediğini söyleyen dervişle çekişirken Derviş Abdal Musa araya girdi:

— Oğul, attığın oh (ok) bu mu ola? diye bir ok gösterdi.

Geyiğe attığı oku Abdal Musa’nın koltuğuna saplanmış gören Gaybi onun ermişliğine iman getirerek kulu oldu. Adını değiştirdi. Oğlunu aramaya düşen Alanya Beyi, Elmalı’nın bağlı olduğu Teke Beyiyle vuruştu. Teke Beyi de, Gaybiyi kurtarmak için Abdal Musa ile savaşa girişti. Kaygısız, kırk yıl Abdal Musa dergahında kulluk eyledi.

Bektaşiliğin uluları arasına girdi. Hicaz’a, Mısır’a gitti. Şiirlerinde Edirne’ye, Filibe’ye, Sofya’ ya, Yanbolu’ya gittiği de yazılıdır. Belki de bir Yeniçeri saz şairiydi. Şiirlerinde zaman zaman Gaybi ve Sarayı adlarını da kullanmıştı. Mezarı Mısır’da sanılıyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir