Kavalalılar Hanedanı Hakkında Bilgi

In Genel 6 views

Kavalalılar Hanedanı kuruluşu ve yıkılışı, Kavalalılar Hanedanı hakkında bilgi.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da kurduğu hanedana Kavalalılar denir. Konya’ dan Kavala’ya gelip yerleşmiş bir Türk ailesinden olan Mehmet Ali, Kavala Derbent Ağası (kalenin bekçi başısı) İbrahim Ağa’nın 18 çocuğundan biriydi, bütün kardeşleri genç yaşlarında öldüğü halde, Mehmet Ali 80 yıl yaşamıştır. Yeğeni olan’Yeğen Mehmet Ali Paşa’dan, Kavalalılar’ın Yeğenler kolu doğmuştur.

Mehmet Ali Paşa bunadığı için 7 ay büyük oğlu ve veliahdı İbrahim Paşa naiplik etti. İbrahim Paşa’nın, babasından 9 ay önce ölmesi üzerine, ailenin en yaşlısı olan Abbas Paşa, Mısır valisi oldu; Abbas Paşa, Mehmet Ali’nin oğullarından Tosun Paşa’nın oğludur. Ondan sonra 6 yaş genç amcası Sait Paşa, Sait Paşa’dan sonra İbrahim Paşa’nın ortanca oğlu İsmail Paşa (Bk. İsmail Paşa), sonra İsmail Paşa’nın oğlu Tevfik Paşa, onun oğlu Abbas Hilmi Paşa, Mısır valisi oldular”.

2 haziran 1866 fermanı ile Mısır valilerine hidiv (saltanat naibi) unvanı verildi. Türkiye’nin İngiltere aleyhine 1. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine İngiltere, Mısır’ın Türkiye’den ayrıldığını ilan etti, İsmail Paşa’nın oğullarından Hüseyin Kamil Paşayı Mısır hükümdarı ilan etti. Kamil Paşa ölünce, Türkiye’ye sadık kalan oğlu Kemalettin Paşa tahtı kabul etmedi. Kamil Paşa’nın kardeşi Fuat Paşa, Mısır hükümdarı oldu.

Savaştan sonra i5 mart 1922’de Mısır bağımsız oldu, hükümdar melik (kral) unvanını aldı. Fuat’ ın yerine oğlu Faruk geçti {Bk. Faruk). Faruk tahttan indirilince bir ara, bebek yaşında olan oğlu 2. Fuat kral oldu. Abbas Hilmi Paşa’nın oğlu olup İngilizler tarafından tahttan mahrum edilen Veliaht Prens Damat Mehmet Abdülmünim Kral Naibi, sıfatını aldıysa da 18 haziran 1953 akşamı Mısır’da cumhuriyet ilan edildi.

Türkiye ile bağları kesilince, Türk idaresi devrinde gölgede bırakılmış olan Kıral Fuat, ondan sonra da Kral Faruk, asıllarını İnkar ederek, sinsi bir Türk düşmanlığı siyaseti güttüler. Fuat, Araplık iddiasında bulunmasına imkan olmadığı için. Ben Türk değil, Arnavutum demeye kadar vardı.

Kavalalılar’dan birçok prens Türkiye’de nazır, vali, mareşal v.s. olmuş, bu arada Mehmet Ali’nin torunu Sait Halim Paşa, Sadrazamlığa kadar yükselmiştir.
Kavalalılar’dan Mısır valisi, hidivi, kiralı, olanlar ve saltanat yılları şunlardır:
1 — Mehmet Ali Paşa ( 1805-1849)
2 — 1. Hacı Abbas Hilmi Paşa ( 1849-
1854)
3 — Mehmet Sait Paşa ( 1854-1863)
4 — ismail Paşa ( 1863-1879)
5 — Mehmet Tevfik Paşa ( 1879-1892)
6 — 2. Hacı Abbas Hilmi Paşa ( 1892-
1914)
7 — Hüseyin Kâmil Paşa (1914-1917)
8 — 1. Ahmet Fuat (1917-1936)
9 _ |. Faruk ( 1936-1952) 10 — 2. Ahmet Fuat ( 1952).
Türkiye idaresinde Kavalalılar’dan Mısır valisi olanlar yalnız Mısır’da değil, Sudan’da, Uganda’da, Eritre’de de hüküm sürmüşlerdir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kavalalılar Hanedanı Hakkında Bilgi"


Top