Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kimdir?

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sebep ve sonuçları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa hayatı hakkında bilgi.

(1769- 1849) Ünlü bir Mısır valisidir. Kavala’da doğdu, İbrahim Ağa’nın oğludur. 18 yaşında gönüllü asker oldu. 1799’da alaylı teğmen rütbesiyle Mısır’a ayak bastı, sonra yüzbaşı oldu. Zekasıyla, entrikalarıyla hızla yükseldi.

Bonaparte’ın Mısır’ı 3 yıllık işgali sırasında fena halde ezilmiş olan Memlûk beylerinin bıraktıkları boşluktan faydalandı, İstanbul’dan gönderilen, Mısır’ıtı durumunu bilmiyen valilerin akıl hocası oldu. 1305’te İlli. Selim tarafından vezaret (mareşallik) rütbesiyle Mısır valiliğine getirildi.

1807’de İskenderiye’yi işgal etmek isteyen İngilizler’i geri püskürtünce bütün Avrupa’da tanındı. Memlük beylerini tamamen ezen, Türk memurlarını şahsına sıkı sıkıya bağlayan Mehmet Ali Paşa, merkezi bir idare vücuda getirdi. Türkler’den, Türkleşmiş Çerkez ve Arnavutlar’dan topladığı askerlerle küçük, derli toplu bir ordu kurdu.

Avrupa’dan subaylar, uzmanlar getirip orduyu, Mısır’ın bütün işlerini geniş ölçüde düzeltti, ülkenin gelirini artırdı, bu gelirin İstanbul’a gönderilmeyen bölümünü tamamen kendi eline aldı. Memlük beylerini öldürttü, Mısır’ın yarısından fazla toprağına sahip olan bu beylerin arazisine kendisi sahip oldu; dünyanın sayılı zenginleri arasına girdi.
Kavalah Mehmet Ali Paşa, 1811’de 470 Memlük beyini hileyle Kahire’de toplayıp kılıçtan geçirtti, bunun üzerine Mısır’da hiçbir Osmanlı valisinin elde edemediği bir nüfuz kazandı. 7.000 piyadesi, 3.000 atlısı vardı; bunlar Avrupa tarzında eğitim görmüş, çoğu Türk olan askerlerdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir