Katsayı Nedir?

Katsayı nasıl hesaplanır, Katsayılar denklemi, Katsayılar matriksi hakkında bilgi.

Kimyasal formüllerin sol baş tarafına ya­zılan sayılara katsayı adı verilir. Katsayı­lar o formüldeki her elemente ait miktar­ları gösterirler. Yani katsayılar ifade ettik­leri miktar itibarıyla bütün bileşiğe aittir­ler. Parantezin dışındaki sayı ise yalnız pa­rantez içindeki elementlere aittir.

Örnekler:

3Aİ2(S04)3   3.2 = 6AI _ Alüminyum sülfat 3.3 = 9S

3 (4).3 = 12 O dır. 2Ca3(P04)2\ 2.3 = 6 Ca Kalsiyum fosfat 2.2 = 4P

2.(4)2 = 16 0 dır.