Katolik Mezhebi Nedir, Kısa Bilgi

Katolik Mezhebi özellikleri nelerdir, Katolik Mezhebi çeşitleri ve kolları hakkında bilgi.

Hristiyan mezheplerinden biridir. Doğrudan doğruya İsa’nın, İncilin yolundan giderek kayıtsız şartsız Papa’ya bağlananlara Katolik denir. Katoliklik hiçbir tenkide yer vermeyen, Papanın, dinin emirlerini kesin sayan görüştür. Bunun karşıtına, yani düşünce, muhakeme, tenkit ve içtihat kapılarını açan görüşe Protestanlık denir.

Katolikliğin ilkelerine göre İsa Peygamber, dört büyük havarisinin eliyle, bir din kitabı bırakmış, bir din kurmuştur. Bu temeli Roma’daki Vatican Kilisesi temsil eder ki buna kısaca Roma Kilisesi denir.

Katoliklere göre kutsal kitapların en doğru metnini tespit etmek, sözlerini yorumlamak hakkı yalnız Papa’ya aittir. Herkesin inanması gerekli yolu yalnız Papa ve kilise işaret edebilir. Bu inançlar arasında, ruhun ölmezliği, buna kayıtsız şartsız inanmak gerektiği de vardır. Hristiyanların çoğunluğu Katoliktir.