Katod Nedir?

Katod nasıl oluşur, Katod özellikleri hakkında bilgi.

Elektroliz hücresi veya pillerde in­dirgenmenin olduğu elektroda katod denir. Katod’ta daima bir redüksiyon (elektron alma) olur.

Bir meta­lik iletkenin bir çözelti ile temasta bu­lunan yüzü karşıt akımın giriş yüzü ise bu metalik iletken çözeltiye naza­ran katod’tur.