Katı Oranlar Kanunu Nedir?

Katı Oranlar Kanunu ile ilgili sorular, Katı Oranlar Kanunu hakkında bilgi.

Karbon, oksijenle iki türlü oksit ya­par. Karbon monoksit ve karbon di-oksit. Yapılan analizler karbon mo-noksitte °/o 42,9 karbon, °/o 57,1 ok­sijen; karbon dioksitte % 27,3 karbon °/o 72,7 oksijen olduğunu göstermiş­tir. Karbon monoksitte bir gram kar­bonla birleşen oksijen miktarı,

57,1   =     x    x = 1,33 gr. 42,9       1 gr.

bulunur. Aynı şekilde karbon dioksit­te bir gram karbonla birleşen oksijen miktarı da,

72,7  =    x    x = 2,66 gr. 27,3       1 gr.

bulunur. Her iki oksitte 1 gr. karbonla birleşen oksijen miktarları arasında 1,33/2,66= 1/2 oranı vardır.
Bu ve buna benzer bileşiklerde aynı basit oran görülmektedir. Bu gözlem ilk defa John Dalton tarafından yapılmış ve katlı oranlar kanunu olarak ifade edilmiştir. Bu ifadeye göre iki element aralarında birden çok bileşik yapıyorsa; birinci elementin sabit miktarı ile birleşen, öteki elementin miktarları arasında, küçük tam sayılarla ifade edilebilen basit, değişmez bir oran vardır.