Kast Sistemi Nedir?

Kast Sistemi olan dinler, Kast Sistemi özellikleri nelerdir, Kast Sistemi hakkında bilgi.

Toplum sınıflarına verilen ad. Kast sis­teminin en iyi örneği Hindistan’da görü­lür. Kast doğuştan kişinin statüsünü be­lirler.

Birinden diğerine geçmek yasaktır. Kast sisteminde atadan alınan kültürel ve biyolojik miras değiştirilemez. Babadan oğula geçer. Meslek seçme, sosyal olay­lara katılma hep kastlara göre düzenlen­miştir. Hindistan’da dört büyük kast var­dır. 1) Brahmanlar (din adamları), 2) As­kerler, 3) Çiftçiler ve tüccarlar, 4) İşçiler ve paryalardır.